DSI สนธิกำลังด่านศุลกากรปัตตานี ปศุสัตว์ จว.ปัตตานี ตำรวจ ตรวจค้นโกดังเก็บเนื้อวัวลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมาย


วันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค มอบหมายให้ นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ ๆ เกี่ยวข้อง ทำการตรวจค้นโกดังของผู้ประกอบการเนื้อวัวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งพบว่ามีพฤติการณ์ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายเนื้อวัวโดยหลีกเลี่ยงภาษี
สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สืบสวนติดตามพฤติการณ์กลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายเนื้อวัวรายนี้ ทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าเนื้อวัวจากประเทศมาเลเซียผ่านช่องทางธรรมชาติ แม่น้ำสุไหงโก-ลก บริเวณตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ลำเลียงขึ้นรถกระบะบรรทุกและส่งต่อไปจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าเนื้อวัวหลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีการนำไปเก็บไว้ในโกดังแห่งหนึ่ง ถนนฤาดี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จึงได้บูรณาการสนธิกำลังกับด่านศุลกากรปัตตานี ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี และศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบผู้กระทำความผิดขณะกำลังลำเลียงเนื้อจากรถกระบะบรรทุกเข้าไปเก็บในโกดัง เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวทำการตรวจค้นและจับกุมผู้ทำหน้าที่ขับรถกระบะบรรทุก ผู้ที่นั่งมาในรถ และครอบครองสถานที่โกดังดังกล่าว พร้อมของกลางเนื้อวัว เนื้อควาย ตับ ที่มีต้นทางจากประเทศอินเดีย และเนื้อวัวที่มีต้นทางจากประเทศบราซิล ซึ่งบรรทุกอยู่หลังรถกระบะจำนวน 3.7 ตัน และที่เก็บอยู่ในบริเวณโกดังอีกจำนวนประมาณ 4 ตัน
ทั้งนี้พฤติการณ์การกระทำความผิดดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือฐานรับไว้ด้วยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ความผิดฐานนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะพนักงานสืบสวน ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อขยายผลไปยังตัวการสำคัญของขบวนการดังกล่าว เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะได้ร่วม บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไป.