วันที่ 18 สิงหาคม 65 ที่หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขตพระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีใฝ่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง โดยที่สถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523

สำหรับทุนการศึกษานักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมจำนวน 315 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 934,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการมอบถวายทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค, 6 ประโยค และ 9 ประโยค ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 83 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบ/ถวายนี้ เกิดขึ้นจากกุศลศรัทธาของพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมด้วยคณะพระสังฆาธิการ ภายในวัดเขียนเขต พระอารามหลวง คณะสงฆ์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นสามัคคีบุญร่วมกันเป็นประจำทุกปี  พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้กำลังศึกษาและสถาบันการศึกษา ทั้งประเภทระดับชั้นและต่อเนื่อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่