วัดพระธรรมกายนิมนต์สงฆ์ทั่วโลก 1 ล้านรูป เจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ อธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลาย และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรานุเถระเข้าร่วมพิธี อาทิ สมเด็จพระญาณสิริมหาเถโร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 13 แห่งบังกลาเทศ, สมเด็จวะนะสิริมหาเถโร สังฆนายก องค์ที่ 29 แห่งบังกลาเทศ, พระธัมมปิยะ มหาเถโร เลขาธิการสหพันธ์พุทธนานาชาติ ประเทศอินเดีย, พระสังฆเสนา มหาเถระ ประธานศูนย์สมาธินานาชาติมหาโพธิ ลาดัก ประเทศ อินเดีย, พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะโสภณะ ประธานมหาเถระสมาคมเนปาล เป็นต้น

จากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา อธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด-19 สุดท้ายเป็นพิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 4,444,444,444 จบ ในวันธรรมสวนะ วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 และมีเป้าหมายสวดให้ครบ 4,555,555,555 จบ ในวันอาสาฬบูชา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีพุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM และช่อง GBN เป็นจำนวนมาก

วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน ZOOM 1 ล้านรูป เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 ซึ่งมีคณะสงฆ์จากทั่วโลกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา อธิษฐานจิตให้ประชาชนทั่วทั้งโลกมีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย รอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยในวันที่ 13 ก.ค. 2565 ที่จะถึงนี้ ตรงกับวันอาสาฬหบูชาได้นิมนต์คณะสงฆ์จากทั่วโลก จำนวน 10,000 รูป เจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีได้ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 18.00 น. ที่ www.dmc.tv/2564, www.gbnus.com www.zoom072.com Meeting ID : 892 8398 9294 สอบถาม โทร. 02-831-1000” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่